باران باش...

باران باش

                و ببار و نپرس کاسه های خالی از آن کیست

                                                  .

                                                  .

                                        خورشید باش

                     که اگر خواستی برکسی نتابی نتوانی...

 

/ 0 نظر / 7 بازدید