پدر ومادر

همیشه مادر را به مداد تشبیه میکردیم

که با هر بار تراشیده شدن،کوچک و کوچکتر میشود...

*********

ولی پدر...

یک خودکار شکیل و زیباست که در ظاهر ابتهش را همیشه حفظ میکند

خم به ابرو نمی اورد وخیلی سخت تر از این حرفهاست

فقط هیچ کس نمیبیند و نمیداند که چقدر دیگر میتواند بنویسد...

*********

بیایید قدردان باشیم...  

 

/ 0 نظر / 5 بازدید