یا حسین مظلوم

عشق را افسانه کردی یا حسین     

                            عقل را دیوانه کردی یا حسین

  در ره معبود بی همتای خویش  

                              همّـتی مردانه کردی یا حسین

   تا قیامت در دل اهل ولا      

                              منزل و کاشانه کردی یا حسین

   گرد شمع بی زوال خویشتن   

                                عالمی پروانه کردی یا حسین..

/ 0 نظر / 7 بازدید