میلاد امام رضا(ع)

السلام ای حضرت سلطان عشق
یا علی موسی الرضا ای جان عشق
السلام ای بهر عاشق سرنوشت
السلام ای تربتت باغ بهشت

میلاد امام رئوف،ثامن الحجج امام رضا(ع)مبارک

 

/ 0 نظر / 5 بازدید