رمضان ماه نزول قران مبارک

ماه برکت زِ آسمان می آید

صوت خوش قرآن و اذان می آید

تبریک به مؤمنینِ عاشق پیشه

تبریک،بهار رمضان می آید

/ 1 نظر / 12 بازدید
کبوتر

رها کن غیر ما .. سوی ما بازآ منم پروردگار پاک بی همتا منم زیبا .. که زیبا بنده ام را دوست می دارم تو بگشا گوش دل پروردگارت با تو می گوید تو را در بیکران دنیای تنهایان ... رهایت من نخواهم کرد بساط روزی خود را به من بسپار رها کن غصه یک لقمه نان و آب فردا را تو راه بندگی طی کن ممنونم که به وبم اومدی